امروز چهارشنبه  4 اسفند 1395
00:42
00:05 تیزر برنامه ها
00:47
00:10 میان برنامه
00:57
00:42 کاوش در اعماق خلیج فارس
01:39
00:03 تیزر برنامه ها
01:42
00:30 تاریخچه تیم ملی
02:12
00:03 تیزر برنامه ها
02:15
00:50بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
03:05
00:30بازپخش جهان ورزش
03:35
00:03 تیزر برنامه ها
03:38
00:30 صدف
04:08
00:10 خلوت دل
04:18
01:30 تسبیح صبا
05:48
00:10 دعای عهد
05:58
00:03 قرآن وسرود
06:01
00:37 برنامه کودک ونوجوان
06:38
00:03 پیام بازرگانی
06:41
01:35زنده فرمول یک
08:16
00:02 پیام بازرگانی
08:18
00:30 جهان ورزش
08:48
00:07 فرهنگ ترافیک
08:55
00:02 تیزر برنامه
08:57
00:03 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرگانی
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:45زنده حرف حساب
10:18
00:05 پیام بازرگانی
10:23
00:05 میان برنامه
10:28
01:34زنده خانواده یک
12:02
00:10 میان برنامه
12:12
00:20 اذان
12:32
00:55زنده آفتاب شرقی
13:27
00:03 پیام بازرگانی
13:30
00:20 قانون وقضا
13:50
00:03 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 ویژه تامین
14:50
00:05 پیام بازرگانی
14:55
00:05 تیزر برنامه ها
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
15:50
00:05 پیام بازرگانی
15:55
00:05 تیزر برنامه ها
16:00
00:30 از اینجا تا اونجا
16:30
00:05 پیام بازرگانی
16:35
00:30 کارنامه صد
17:05
00:05 میان برنامه
17:10
00:05 پیام بازرگانی
17:15
00:50زنده امروزی ها
18:05
00:20 اذان
18:25
00:07 شبستان
18:32
00:20 ویژه کنفرانس فلسطین
18:52
00:03 تیزر بر نامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 تیزر بر نامه ها
19:30
00:25زنده ونوس
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:45 دستپخت
20:45
00:05 میان برنامه
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:04 پیام بازرگانی
22:04
00:05 مستند کوتاه اقتصادی
22:09
00:06 پیام بازرگانی
22:15
00:50 مجموعه داستانی پرستاران
23:05
00:04 پیام بازرگانی
23:09
00:03 تیزر برنامه ها
23:12
01:30زنده ثریا
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد