امروز سه شنبه  4 مهر 1396
00:18
00:10 میان برنامه
00:28
00:33 مداحی
01:01
00:03 تیزر برنامه ها
01:04
01:30 فیلم سینمایی سرزمین خورشید
02:34
00:03 تیزر برنامه ها
02:37
00:50بازپخش مجموعه داستانی پرواز در ارتفاع صفر
03:27
00:05 تیزر برنامه ها
03:32
01:30 تسبیح صبا
05:02
00:01 تیزر برنامه ها
05:03
00:30 روایت عاشورا
05:33
00:15 طرقه
05:48
00:02 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:35 کودک و نوجوان
06:35
00:25بازپخش درنگ
07:00
00:03 پیام بازرگانی
07:03
00:07 میان برنامه
07:10
00:50بازپخش فرمول یک
08:00
00:45زنده حرف حساب
08:45
00:07 فرهنگ ترافیک
08:52
00:03 نتیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرگانی
09:28
00:03 میان برنامه
09:31
00:30 سخنرانی مذهبی
10:01
00:03 ...
10:04
00:03 پیام بازرگانی
10:07
00:45 مجموعه داستانی گمگشته
10:52
00:05 تیزر برنامه ها
10:57
00:10 مداحی
11:07
00:45زنده آفتاب شرقی
11:52
00:18 اذان
12:10
00:03 میان برنامه
12:13
01:20زنده خانواده یک
13:33
00:10 سخنرانی مذهبی
13:43
00:07 فرهنگ ترافیک
13:50
00:03 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:10 مداحی
14:50
00:05 سبد خانواده
14:55
00:05 پیام بازرگانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی پرواز در ارتفاع صفر
15:50
00:05 پیام بازرگانی
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:12 عملیات کوی ذوالفقاری
16:12
00:25 درنگ
16:37
00:05 میان برنامه
16:42
00:35 چشم به راه
17:17
00:05 میان برنامه
17:22
00:05 پیام بازرگانی
17:27
00:42زنده فرمول یک
18:09
00:18 اذان
18:27
00:23زنده فرمول یک
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:04 پیام بازرگانی
19:24
00:25زنده ونوس
19:49
00:50 ز دست عشق
20:39
00:10 مشارکتی گاز
20:49
00:04 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی پرواز در ارتفاع صفر
23:00
00:10 مداحی
23:10
00:04 پیام بازرگانی
23:14
00:04 تیزر برنامه ها
23:18
01:00زنده روز خدا
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد